Ouderraad

Tweemaandelijks komen ouders, werkgroepen, leraren, directie en leden van de Raad van Bestuur en schoolraad samen op de ouderraad. Iedereen is welkom op deze avonden. Er wordt door de leraren en klasouders verteld wat er leeft in de school en ouders kunnen kwijt waar ze bezorgd of enthousiast over zijn.

De ouderraad is de plek bij uitstek om ideeën uit te wisselen. Ouders die een initiatief willen nemen of op de hoogte willen blijven van de plannen van directie, leraren en bestuur zijn hier meer dan welkom. Op deze momenten zijn veel initiatieven ontstaan en maken we samen de school.

Een kerngroep leidt de vergadering in goede banen en zorgt voor de opvolging en voorbereiding van de agendapunten.

Contact
schOuders@skelligmichael.be