Financiële tussenkomsten

Schoolbudget een beetje krap?
De school kan helpen!

Voor de meerdaagse uitstappen geeft de stad een tegemoetkoming per nacht per kind, ongeacht zijn financiële thuissituatie. Daar komt heel wat papierwerk bij kijken, maar het loont de moeite, want op die manier worden de meerdaagse uitstappen 18 euro per nacht per kind goedkoper.

Ook het ziekenfonds komt financieel tussen bij uitstappen. Elk ziekenfonds bij meerdaagse uitstappen, één enkele ook bij daguitstappen. De meeste ziekenfondsen betalen tussen de 20 à 30 euro per meerdaagse uitstap. (bron: www.ziekenfondsenvergelijken.be)

Wanneer u in aanmerking komt voor een studietoelage, wordt u dit automatisch toegekend in het kader van het groeipakket. Lees hierover meer op https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-vanaf-schooljaar-2019-2020-groeipakket

We proberen het vervoer van de schooluitstappen zo goedkoop mogelijk te organiseren. Zo doen we heel veel te voet en proberen we zo veel mogelijk gebruik te maken van het gratis openbaar vervoer via de MoS- of dynamo-tickets. Aangezien wij een MoS-school zijn, kunnen wij gratis gebruikmaken van De Lijn in het kader van een milieu-uitstap. De dynamo-tickets zijn gratis vervoertickets voor een culturele uitstap.