De school

Het onderwijs in een steinerschool is gebaseerd op de antroposofische ideeën van Rudolf Steiner, die deze voor het eerst in de praktijk bracht in 1919 (Waldorfschule, opgericht door Emil Molt).

De drie-eenheid vormt een rode draad in het gedachtegoed van deze pedagogie.
Steineronderwijs is een onderwijs voor hoofd, hart en handen.
Niet enkel cognitief onderwijs, maar even veel aandacht voor het welzijn van het kind: het hart.
En omdat we geloven dat kennis niet alleen gevoeld, maar ook beleefd moet worden om helemaal te kunnen opgenomen worden: de handen.
In steinerscholen vertrekken de medewerkers vanuit het kind: wat zijn zijn talenten, behoeften, bekommernissen, uitdagingen?
Die vragen stellen ze zich telkens opnieuw als ze voor de klas staan.
Voor ieder kind afzonderlijk.
Ze kijken niet enkel naar de eindmeet, ze kijken naar het hier en nu.
In een steinerschool vinden kinderen warmte, respect en voldoende uitdaging om uit te groeien tot gelukkige, evenwichtige en vrije personen.
Zo maakt iedereen, leraren en ouders, een stukje de samenleving van morgen.

Onze school is een groeiende basisschool. Opgericht in 2016, met één kleuterklas en een eerste klas, zijn we op weg om in 2021 een volwaardige basisschool te worden met twee peuterklassen, twee kleuterklassen en een volledige lagere school. Daarvoor zijn op de Eandis-site (Lamorinièrestraat 229) fikse verbouwingen aan de gang. Ondertussen maken we school in het buren-gebouw op nummer 233. De oplevering van de Eandis-site staat gepland in het voorjaar van 2021, waar we het gebouw zullen delen met een basisschool uit het GO!

Daarnaast hebben wij ook nog een kleuterschool met één peuterklas en twee kleuterklassen in het Speelschooltje (Transvaalstraat 21). Kinderen die hier naartoe gaan, stromen in het eerste leerjaar automatisch door naar de school in de Lamorinièrestraat. Extra inschrijven hoeft dan niet meer.