De school

Het onderwijs in een steinerschool is gebaseerd op de antroposofische ideeën van Rudolf Steiner, die deze voor het eerst in de praktijk bracht in 1919 (Waldorfschule, opgericht door Emil Molt).

De drie-eenheid vormt een rode draad in het gedachtegoed van deze pedagogie.
Steineronderwijs is een onderwijs voor hoofd, hart en handen.
Niet enkel cognitief onderwijs, maar even veel aandacht voor het welzijn van het kind: het hart.
En omdat we geloven dat kennis niet alleen gevoeld, maar ook beleefd moet worden om helemaal te kunnen opgenomen worden: de handen.
In steinerscholen vertrekken de medewerkers vanuit het kind: wat zijn zijn talenten, behoeften, bekommernissen, uitdagingen?
Die vragen stellen ze zich telkens opnieuw als ze voor de klas staan.
Voor ieder kind afzonderlijk.
Ze kijken niet enkel naar de eindmeet, ze kijken naar het hier en nu.
In een steinerschool vinden kinderen warmte, respect en voldoende uitdaging om uit te groeien tot gelukkige, evenwichtige en vrije personen.
Zo maakt iedereen, leraren en ouders, een stukje de samenleving van morgen.

Skellig Michaël heeft twee vestigingen: een in de Lamorinièrestraat en een in de Transvaalstraat.
De vestiging in de Lamorinièrestraat gaat haar zevende jaar in: een jaar waarin we starten met een tweede kleuterklas en een tweede peuterklas. Zij zullen het sluitstuk vormen van onze eerste antroposofische zevenjaarsfase, waarin de authenticiteit ontwikkeld wordt en kinderen thuiskomen in hun eigen lichaam.
Ook voor ons, als school, is het een thuiskomen.
Toen we zeven jaar geleden startten met één kleuterklas en één eerste klas, wisten we dat er ging gerenoveerd moeten worden en we een tijdelijk onderkomen dienden te zoeken, maar vooral: dat er een nieuwe, volwaardige basisschool in het verschiet lag.
En die is er nu. Helemaal.
Voorbij het voorlopig verhuizen, voorbij de klascontainers, voorbij de werfgeluiden … dit jaar belooft rust en de solide ingetogenheid van het vroegere klooster dat nog nawerkt.
En tegelijkertijd is er de verbondenheid met de medebewoners van deze voormalige Eandis-site: de prettige samenwerking met de GO!-basisschool VONK! (waarmee we de turnzaal, de theaterzaal en de speelplaats delen) en een eerste gezamenlijk project met de bewoners van het wzc Ten Bergh: de moestuin.

De vestiging in de Transvaalstraat is de eerste steinerschool in België, opgericht in 1954. Beter gekend als Speelschooltje, biedt het gezellige en onlangs gerenoveerde herenhuis op nummer 21 plaats voor een peuterklas, twee kleuterklassen en een buitenklas in de tuin.
En omdat de geschiedenis ook haar rechten heeft: het is mede dankzij de kleuterouders van het Speelschooltje dat de vestiging in de Lamorinièrestraat voet aan de grond kreeg. Al jaren waren zij vragende partij om hun kleuters te kunnen laten doorstromen naar een steinerschool in de buurt. Een dynamisch en inventief schoolbestuur en directeur en een stedelijke overheid die hopeloos op zoek was naar bijkomende onderwijscapaciteit deden de rest …
De kleuters kunnen nu automatisch doorstromen naar de eerste klas in de Lamorinièrestraat.