Website Disclaimer & Privacyverklaring

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de naam, logo’s, tekeningen, of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement ANTWERPEN bevoegd.

Het gebruik van ‘Cookies’

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First Party Cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Thirth Party Cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige communicatie- of socialmediaplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan https://skelligmichael.be verstrekt. Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Naam van uw kind(eren)
  • Geboortedata
  • Rijksregisternummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël gegevens nodig heeft

Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, zijnde het uitvoeren van onderwijs.

Hoe lang Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël gegevens bewaart

Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 6 jaar bewaard indien er geen andere overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de zoekwoorden van Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël bij Google zoekresultaat-pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics daar aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël te kunnen verstrekken en om haar gebruikers informatie over de effectiviteit van hun zoekresultaten te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël heeft hier geen invloed op. Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël heeft Google geen toestemming gegeven om via Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@skelligmichael.be. Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken (uitzondering in de maanden juli & augustus), op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël op via privacy@skelligmichael.be. https://skelligmichael.be is een website van Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël. Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël is als volgt te bereiken:

Postadres:
Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël, Lamorinièrestraat 231 A, 2018 Antwerpen
Speelschooltje, Transvaalstraat 21, 2600 Berchem

Vestigingsadres:
Steinerschool Antwerpen Basisscholen Skellig Michaël, Lamorinièrestraat 231 A, 2018 Antwerpen
Speelschooltje, Transvaalstraat 21, 2600 Berchem

Instellingsnummer: 133471
Ondernemingsnummer 0410.719.180
Telefoon: 03 344 72 88

E-mailadres: privacy@skelligmichael.be

Website en contactinfo: https://skelligmichael.be

Lid van de scholengemeenschap Steinerscholen Basisonderwijs nr 119925
Lid van de Federatie Steinerscholen