Naschools toezicht

Er is betalend naschools toezicht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Het naschools toezicht begint telkens 15 minuten na het einde van de lessen. Is uw kind op dat moment nog op school, dan wordt het automatisch ingeschreven in het naschools toezicht.

Overeenkomst 2024-2025
Hier kan u de overeenkomst van het naschools toezicht downloaden. Vul de overeenkomst volledig in en bezorg deze aan een medewerker van het naschools toezicht.

Inschrijven en aanmelden
Indien u gedurende het schooljaar gebruik wil maken van deze dienstverlening, ondertekent u bij het eerste naschools toezicht een overeenkomst met daarin de facturatiegegevens en de betalingsmodaliteit.
U hoeft het naschools toezicht niet op voorhand te reserveren of te melden: het volstaat dat uw kind zich na schooltijd aanmeldt bij de begeleiding. Zorg er wel voor dat uw kind ’s ochtends weet dat het die dag in het naschools toezicht blijft. Bij jongere kinderen verwittigt u ook de peuter- of kleuterjuf.

Registratie
De registratie gebeurt met een scansysteem. Hierdoor kunnen we accuraat registreren wanneer en hoe lang uw kind in het naschools toezicht verbleef.

Vieruurtje
De school voorziet geen vieruurtje. Gelieve dit dus zelf mee te geven.
Vergeet ook het lunchpakket op donderdag niet!

Ophalen
In het Speelschooltje haalt u uw kind in de tuin op en in de Lamorinièrestraat in het lokaal van het naschools toezicht. De juffen scannen uw kind uit en u vertrekt meteen nadien zodat er geen verwarring ontstaat.

Einde
Het naschools toezicht eindigt stipt om 17.30 u.
Hebt u uw kind dan nog niet opgehaald, dan kost dit per begonnen kwartier 6 euro extra.
Wanneer u heel uitzonderlijk het einduur niet haalt, verwittigt u de begeleiding op voorhand.
We kunnen niet aanvaarden dat deze uitzonderlijke situatie zich meermaals voordoet. De school heeft het recht om ouders, die deze afspraken niet naleven, niet langer toe te staan om van dit aanbod gebruik te maken.

Naschools toezicht tijdens de oudergesprekken
Hebt u een afspraak met een leraar voor een gesprek na de schooluren en moet uw kind tijdens dit gesprek opgevangen worden, dan valt dit onder het betalend naschools toezicht.

Betalingsmodaliteiten
Omwille van de administratieve overlast die het opvolgen van de betalingen met zich meebrengt, zouden wij het ten zeerste appreciëren mocht u de betalingen willen regelen via domiciliëring. Bij domiciliëring gaat het verschuldigde bedrag automatisch van uw rekening, maar pas 8 dagen nadat u de factuur hebt ontvangen zodat u alle tijd heeft om ze na te kijken.
Het domiciliëringsformulier krijgt u een paar dagen nadat u hebt aangegeven dat u via domiciliëring wil betalen (u tekent hiervoor een overeenkomst wanneer u de eerste keer uw kind komt ophalen in het naschools toezicht).

Bij niet-betaling van de facturen behoudt de school het recht om uw kind tot de naschoolse opvang te weigeren.
Een sociaal tarief kan besproken worden. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de directeur.

Kostprijs
Op maandag, dinsdag en vrijdag:
Ophalen om 15.25 u = 0 euro
Ophalen om 16.00 u = 4 euro
Ophalen om 16.30 u = 6 euro
Ophalen om 17.00 u = 8 euro
Ophalen om 17.30 u = 9,50 euro

Op donderdag:
Ophalen om 12.45 u = 0 euro
Ophalen om 13.00 u = 3 euro
Ophalen om 14.00 u = 4 euro
Ophalen om 14.30 u = 5,50 euro
Ophalen om 15.00 u = 7,50 euro
Ophalen om 15.30 u = 9 euro
Ophalen om 16.00 u = 10 euro
Ophalen om 16.30 u = 11 euro
Ophalen om 17.00 u = 12 euro
Ophalen om 17.30 u = 13 euro

Facturatie
U krijgt maandelijks een factuur waarop duidelijk staat aangegeven op welke dagen en voor hoe lang uw kind in het naschools toezicht heeft verbleven.
Op het eind van het jaar krijgt u hiervan een fiscaal attest.
Wil u twee facturen (een op naam van de moeder en een op naam van de vader) dan vermeld u dit op de overeenkomst. Op het eind van het jaar krijgen beide ouders dan een fiscaal attest.