Naschools toezicht

Er is betalend naschools toezicht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Het naschools toezicht begint telkens 15 minuten na het einde van de lessen. Is uw kind op dat moment nog op school, dan wordt het automatisch ingeschreven in het naschools toezicht.

Inschrijven en aanmelden
Indien u gedurende het schooljaar gebruik wil maken van deze dienstverlening, ondertekent u bij het eerste naschools toezicht een overeenkomst met daarin de facturatiegegevens en de betalingsmodaliteit.
U hoeft het naschools toezicht niet op voorhand te reserveren of te melden: het volstaat dat uw kind zich na schooltijd aanmeldt bij de begeleiding. Zorg er wel voor dat uw kind ’s ochtends weet dat het die dag in het naschools toezicht blijft. Bij jongere kinderen verwittigt u ook de kleuterjuf of klasleraar.

Registratie
De registratie gebeurt met een scansysteem. Hierdoor kunnen we accuraat registreren wanneer en hoe lang uw kind in het naschools toezicht verbleef.

Vieruurtje
De school voorziet geen vieruurtje. Gelieve dit dus zelf mee te geven.
Vergeet ook het lunchpakket op donderdag niet!

Ophalen
Gezien de coronamaatregelen mogen wij niet toestaan dat u in de tuin uw kind komt ophalen. In het Speelschooltje gebeurt dit aan de groene poort en in de Lamorinièrestraat aan het houten poortje. Neemt u dan ook de afstandsregels en de geldende coronamaatregelen in acht?

Einde
Het naschools toezicht eindigt stipt om 17.30 u.
Hebt u uw kind dan nog niet opgehaald, dan kost dit per begonnen kwartier 6 euro extra.
Wanneer u heel uitzonderlijk het einduur niet haalt, verwittigt u de begeleiding op voorhand.
We kunnen niet aanvaarden dat deze uitzonderlijke situatie zich meermaals voordoet. De school heeft het recht om ouders, die deze afspraken niet naleven, niet langer toe te staan om van dit aanbod gebruik te maken.

Naschools toezicht tijdens de oudergesprekken
Hebt u een afspraak met een leraar voor een gesprek na de schooluren en moet uw kind tijdens dit gesprek opgevangen worden, dan valt dit onder het betalend naschools toezicht.

Betalingsmodaliteiten
Omwille van de administratieve overlast die het opvolgen van de betalingen met zich meebrengt, zouden wij het ten zeerste appreciëren mocht u de betalingen willen regelen via domiciliëring. Bij domiciliëring gaat het verschuldigde bedrag automatisch van uw rekening, maar pas 8 dagen nadat u de factuur hebt ontvangen zodat u alle tijd heeft om ze na te kijken.
Het domiciliëringsformulier krijgt u een paar dagen nadat u hebt aangegeven dat u via domiciliëring wil betalen (u tekent hiervoor een overeenkomst wanneer u de eerste keer uw kind komt ophalen in het naschools toezicht).
Wenst u geen domiciliëring, dan betaalt u een borg van 50 euro. Wenst u twee facturen (een voor de moeder en een voor de vader), dan betaalt elk een borg van 50 euro.
De borg wordt terugbetaald wanneer uw kind de school verlaat.
Betaalde u reeds eerder een borg en wil u overschakelen op domiciliëring, dan wordt de borg in mindering gebracht op de eerstvolgende factuur.

Kostprijs
Op maandag, dinsdag en vrijdag:
Ophalen om 15.25 u = 0 euro
Ophalen om 15.45 u = 1,80 euro
Ophalen om 16.00 u = 2,40 euro
Ophalen om 16.15 u = 3,00 euro
Ophalen om 16.30 u = 3,60 euro
Ophalen om 16.45 u = 4,20 euro
Ophalen om 17.00 u = 4,80 euro
Ophalen om 17.15 u = 5,40 euro
Ophalen om 17.30 u = 6,00 euro

Op donderdag:
Ophalen om 12.45 u = 0 euro
Ophalen om 13.00 u = 1,80 euro
Ophalen om 14.00 u = 2,40 euro
Ophalen om 14.15 u = 3,00 euro
Ophalen om 14.30 u = 3,60 euro
Ophalen om 14.45 u = 4,20 euro
Ophalen om 15.00 u = 4,80 euro
Ophalen om 15.15 u = 5,10 euro
Ophalen om 15.30 u = 5,40 euro
Ophalen om 15.45 u = 5,70 euro
Ophalen om 16.00 u = 6,00 euro
Ophalen om 16.15 u = 6,30 euro
Ophalen om 16.30 u = 6,60 euro
Ophalen om 16.45 u = 6,90 euro
Ophalen om 17.00 u = 7,20 euro
Ophalen om 17.15 u = 7,80 euro
Ophalen om 17.30 u = 8,40 euro

Facturatie
U krijgt maandelijks een factuur waarop duidelijk staat aangegeven op welke dagen en voor hoe lang uw kind in het naschools toezicht heeft verbleven.
Op het eind van het jaar krijgt u hiervan een fiscaal attest.
Wil u twee facturen (een op naam van de moeder en een op naam van de vader) dan vermeld u dit op de overeenkomst. Op het eind van het jaar krijgen beide ouders dan een fiscaal attest.